FAQ

 • Hva er 3D-printing?

3D-printing er additiv tilvirkning, lag for lag bygges opp i motsetning til subraktiv tilvirkning hvor materiale tas vekk for å skape en form. Fres er et eksempel.

Material-ekstrudering: Fused Deposition Modeling (FDM) eller Fused Filament Fabrication (FFF) varmer opp og trykker ut et materiale i tynne strimler, lag for lag.

Selective Laser Sintering (SLS): pulver lagvis bygges opp hvor modellen herdes under prosessen ved belysning av laser.

Stereolithography (SLA): veske belyses med laser ovenifra og herder lag for lag.

 • Hvorfor 3D-printe?

Det er mulig å frembringe geometrisk form som er umulig å lage med tradisjonelle metoder. Det åpner for innovativ produktutvikling, reduserer materialforbruk og det er kortere vei fra 3D-modell/tegning til fysisk modell.

 • Hva kan man lage med 3D-print?

Prototyper, kunst, arkitekturmodeller, implant, proteser, hjelpemidler, deler gått ut av produksjon, leker, spill og uendelig mye mer.

 • Vil ting virke eller blir det bare modeller?

Det kommer an på endel faktorer; om modellen er god, vilket materiale printes det i, er det varmebestandig eller ikke, styrke, etterbehandling, tykkelse, konstruksjon m.m

 • Hvilke materialer?

Plast er vanligst og brukes på de rimeligste desktop printere. Kommer i alle farger og forskjellige styrkegrader. Gips brukes på noe dyrere printere og har fordelen av å ha naturlig support eller “støtte” rundt seg. Modellene bygges opp additivt lag for lag i et pulverbasseng, hvor selve modellen herdes og hentes ut når printen er ferdig. Omtrent som arkeologer graver ut skjøre funn. Så er det vanlig å etterbehandle for å styrke modellene i forskjellig grad. Mange gipsmaskiner kan også printe m farge/tekstur. Det er ellers mulig å printe i en rekke andre materialer som keramikk, metaller, betong etc.

 • Kan det males etterpå?

Ja, det kan eksperimenteres med, og skulle det gå galt kan man printe en til – eller print ut flere med en gang for å teste forskjellig finish.

 • Kan man designe modeller selv?

Ja selvfølgelig, jo flinkere du er med 3D-software, eller også nå 3D-scannere som finnes i alle prisklasser, er det alt fra lek til hodepine å lage en modell av det du vil designe selv. Nednfor finner du endel linker til nyttige websider.

 • Er det vanskelig?

Å modellere en brukbar 3D-modell er en kunst som må læres. Modeller er ofte bygget opp forskjellig avhengig av hva den skal brukes til. Spill og simulering er “low poly” – dvs mindre detalj og lettere bevegelighet, mens realistiske modeller er “high poly” dvs detajerte modeller og høyoppløslige teksturer krever større regnekraft mens modeller for 3D-printing må være “vanntette” m dobbel vegg og gjennomtenkt ift materialbruk.

 • Vi har en app som lager 3D-modeller, kan den printes?

Absolutt, Autodesk 123Catch er veldig bra å teste dette med. Genererer modell etter bilder med mulighet for justering i 3D-space før output.

 • Hva koster det å printe en liten figur?

Man kan printe modeller fra 10 kr til så dyrt som du ønsker. Materiale avgjør mye; plast er rimelig  – titan er dyrt. Forskjellige materialer krever gjerne forskjellige maskintyper, hvor plast er det rimeligste. Om den skal modelleres er kanskje dette den mest tidkrevende avhengig av detalj.

 • Hva kan man skanne og printe i 3D?

Man kan scanne små og store gjenstander, med mye eller lite detalj. Scannere finnes i alle prisklasser og til forskjellige formål. Kopier noe du liker, scann noe du ønsker å modifisere, scann en kroppsdel og gi den bort, scann din katt og gi den en venn, bruk fantasien. Se også www.123dapp.com.

 • Hva slags filer kan printes?

Det varierer, men det vanligste er .STL og OBJ format. Skal du printe med tekstur kan du bl.a bruke VRML format. Prosessen er litt variende, men HER er en link til hvordan du lagrer filen i Maya.

 • Tar det lang tid å skrive ut?

Det kommer an på hva du vil printe, størrelse, kvalitet, materiale og maskin. Et telefon – cover tar fra 1-2 timer på en god plastprinter (Ultimaker 2/3), men tiden øker gjerne med kvaliteten.

 • Hvordan kan vi komme i gang?

Ta kontakt for info om kursing og kartlegging av behov. Det ligger også mye informasjon på nett. Her er link til noen ressurser:

 • www.tinkercad.com
 • www.sketchup.com
 • www.123dapp.com
 • https://inkscape.org/en/
 • http://pixologic.com/sculptris
 • www.3dverkstan.se
 • http://shapeshifter.io
 • https://www.kickstarter.com/
 • https://pinshape.com/
 • http://www.yeggi.com/
 • https:/www.thingiverse.com
 • www.youmagine.com
 • www.instructables.com
 • https://grabcad.com/
Facebooklinkedin

Comments are closed.